10262016Wed
Last updateWed, 26 Oct 2016 2pm

Više od polovine građana smatra da partije znaju za koga su glasali na izborima

Centar za monitoring i istraživanje CeMI je, u okviru regionalnog naučno-istraživačkog projekta „Balkanska komparativna studija izbora: Uticaj personalnog glasa na unutarpartijsku demokratiju“, sprove...

Saradnjom policije i tužilaštva moguće smanjiti broj krivičnih djela u toku izbornog procesa

Uspostavljanjem saradnje između policije i tužilaštva moguće je uticati na smanjenje broja krivičnih djela u toku izbornog procesa, ocijenjeno je na seminaru Centra za monitoring i istraživanje (CeMI)....

CeMI pozvao građane da se prijave za nadgledanje izbora

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) pozvao je sve zainteresovane građane da se prijave za nadgledanje parlamentarnih izbora zakazanih za 16. oktobar i time, daju svoj doprinos u otkrivanju i pr...

Potpisan Memorandum o saradnji sa Vrhovnim državnim tužilaštvom

Centar za monitoring i istraživanje CeMI i Centar za demokratsku tranziciju CDT danas su potpisali Memorandum o saradnji između Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i nevladinih organizacija ko...

Announcements

News

YouTube Channel

CeMI Izbori 2016s

cbp

logobes

  • Latest News

  • The Most Read

  • Elections 2012

  • Irregularities

CeMI IzboriCg Nema promjena u rasporedu mandata nakon ponovljenog glasanja na BM br 74 u Podgorici.
Sunday, 23 October 2016 21:12
CeMI PG BM br 74 JU Oktoih gdje su danas ponovljeni izbori bilježi izlaznost od 56.73% IzboriCg https://t.co/uRb5GjBhw0
Sunday, 23 October 2016 20:31
CeMI @rain_wind_storm Ovi rezultati neće uticati na raspodjelu mandata.
Sunday, 23 October 2016 20:23
CeMI Podgorica BM br 74:Broj upisanih birača 802,br birača koji su glasali 455,br važećih glasačkih listića 448 Br nevažećih glasačkih listića 7
Sunday, 23 October 2016 20:22

Announcements

Predstavljen preliminarni izvještaj o monitoringu izbornog procesa

6 DAYS AGO
Predstavljen preliminarni izvještaj o monitoringu izbornog procesa

Dosadašnji izborni proces u Crnoj Gori obilježila je intenzivnija kampanja političkih subjekata i u pojedinim segmentima agresivnija u poređenju sa prethodnim izbornim ciklusima, pokazao je preliminarni izvještaj Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Preliminarni  izvještaj o monitoringu iz...

Readmore

Konkurs za dugoročne posmatrače parlamentarnih izbora u Crnoj Gori

2 MONTHS AGO
Konkurs za dugoročne posmatrače parlamentarnih izbora u Crnoj Gori

Centar za monitoring i istraživanje CeMI raspisuje konkurs za dugoročne posmatrače u okviru programa građanskog nadgledanja parlamentarnih izbora koji će se održati 16. oktobra 2016. godine. Trajanje angažmana je dva mjeseca, od 30.08. - 31.10.2016. godine.

Ključne aktivnosti

Dugoročni posmatrači parl...

Readmore

Novi konkurs za dodjelu istraživačkih stipendija

3 MONTHS AGO
Novi konkurs za dodjelu istraživačkih stipendija

Centar za monitoring i istraživanje raspisuje konkurs za stažiranje u Pravnom odjeljenju i Odjeljenju za istraživanje politika i dodjelu šestomjesečnih istraživačkih stipendija. 

Poziv je namijenjen studentima i studentkinjama Pravnog fakulteta, Fakulteta političkih nauka, Fakulteta humanistički...

Readmore

International Scientific Conference in Podgorica

3 MONTHS AGO
International Scientific Conference in Podgorica

Center for  Monitoring and Research CeMI is organizing an international scientific conference „Impact of Personal Vote on Internal Party Democracy“. The conference will be from 1st – 2nd of July 2016, in cooperation with the University Donja Gorica and with participation of international and regi...

Readmore

News

Uočene nepravilnosti u toku treninga članova biračkih odbora

12 HOURS AGO
Uočene nepravilnosti u toku treninga članova biračkih odbora

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) pozvao je Državnu izbornu komisiju (DIK) da donese mišljenje, kojim će ukazati na praksu koju birački odbori treba da slijede u procesu brojanja glasova, u pogledu utvrđivanja validnosti glasačkih listića.

Naši dugorični posmatrači  utvrdili su nepravil...

Readmore

Više od polovine građana smatra da partije znaju za koga su glasali na izborima

10 DAYS AGO
Više od polovine građana smatra da partije znaju za koga su glasali na izborima

Centar za monitoring i istraživanje CeMI je, u okviru regionalnog naučno-istraživačkog projekta „Balkanska komparativna studija izbora: Uticaj personalnog glasa na unutarpartijsku demokratiju“, sproveo Generalno ispitivanje stavova birača u Crnoj Gori, na uzorku od 1001 ispitanika.

Rezultati istraživ...

Readmore

Saradnjom policije i tužilaštva moguće smanjiti broj krivičnih djela u toku izbornog procesa

15 DAYS AGO
Saradnjom policije i tužilaštva moguće smanjiti broj krivičnih djela u toku izbornog procesa

Uspostavljanjem saradnje između policije i tužilaštva moguće je uticati na smanjenje broja krivičnih djela u toku izbornog procesa, ocijenjeno je na seminaru Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

CeMI je organizovao u Budvi dvodnevni seminar „Saradnja policije i tužilaštva u otkrivanju i procesu...

Readmore

Prijava posmatrača

27 DAYS AGO
Prijava posmatrača

Svi zainteresovani građani koji imaju želju i motiv da ispred Centra za monitoring i istraživanje učestvuju u građanskom nadgledanju izbora u oktobru 2016. godine treba da ispune nekoliko uslova.

Prijavu mogu podnijeti samo punoljetni građani, koji imaju prebivalište u Crnoj Gori i koji nijesu aktivn...

Readmore